Szkolenia zamknięte


Szkolenia zamknięte organizowane są na indywidualne zlecenie, a więc istnieje możliwość ich pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego z Państwa. Programy w/w szkoleń mogą być dowolnie modyfikowane na Państwa prośbę: istnieje możliwość omówienia na szkoleniu nowych zagadnień, pominięcia Państwa zdaniem mniej istotnych, łączenie kilku zagadnień podczas jednego szkolenia.

Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób organizacji zajęć: godziny rozpoczęcia i zakończenia, sposób prowadzenia, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji, zrealizujemy szkolenie w dowolnym miejscu, uzgodnionym wspólnie z Państwem (najczęściej jest to na terenie Państwa Urzędu lub Szkoły).

Powyższe uwarunkowania sprawią, że w/w szkolenia okażą się dla Państwa bardzo wygodną formą szkolenia i zapewnią Państwu pełne zadowolenie.


 


Szkolenia dla Administracji Publicznej


Szkolenia dla Biznesu


Konferencje

www.ecsforum.eu